Инфо

Регистрация

Регистрацията е напълно електронна и е отворена до 15.3.2017 г или до изчерпване на лимита от 200 участника. Регистрация на място няма да се провежда. Таксите са:

 - 31.12.201601.01.2017 - 31.01.201701.02.2017 - 28.02.201701.03.2017 - 15.03.2017
Сам бегач 6 часа / Single runner 6 hours25 лв.29 лв.39 лв.49 лв.
Сам бегач 12 часа / Single runner 12 hours35 лв.39 лв.49 лв.59 лв.
Отбор 2-ма 6 часа / Relay team of 2 6 hours50 лв.59 лв.79 лв.99 лв.
Отбор 3-ма 6 часа / Relay team of 3 6 hours75 лв.89 лв.119 лв.149 лв.

Всички билети включват тениска и медал.

Регистрирайте се тук.

Кога

Всички 6-часови дисциплини стартират на 19.3.2017 г. в 09:00 и приключват в 15:00. Всички участници трябва да са на старта в 08:00 за получаване на номера и инструктаж

12-часовата дисциплина ще стартира на 19.3.2017 г. в 06:00. Участниците трябва да са на старта в 05:30.

Стартовите номера ще бъдат раздавани на 18.3.2017 г. от 10:00 до 18:00 на рецепцията на семинара Физкултура.

Къде

София, Южен парк, кръглата поляна вдясно от входа на парка от бул.“Витоша“

Screenshot 2016-01-23 16.25.11

Трасе

Обиколка от 650м. Трасето ще е маркирано и части от него ще бъдат заградени с ограждения и конуси, но въпреки това ще остане отворено за граждани и бегачите трябва да се съобразяват с тях. Организаторите ще се постараят да оформят стартова зона само за участниците.

Участници

Индивидуални участници, отбори от двама, отбори от трима

Правила

Spring360 6 часа:

Участниците се състезават кой ще направи най-много обиколки в рамките на 6 часа. По време на състезанието всеки участник може да бяга, да ходи или да почива извън трасето, като всяка почивка се извършва в рамките на обособеният пункт след уведомяване на организаторите. Връщането на трасето също става след уведомяване на организаторите. Най-много един участник от отбор може да бъде на трасето във всеки един момент. Смяната на участник в отбора става на на всеки 2 часа (за отборите от трима участници) или на третия час (за отборите от двама участници). На шестия час състезанието приключва, като състезателите могат да довършат обиколка, която са започнали. Класациите за индивидуалните участници, за отборите с двама участника и за отборите с трима участника са отделни, като за индивидуалните участници ще има класиране по пол. На всеки час организаторите дават звуков сигнал.

 

Spring360 12 часа:

Участниците се състезават кой ще направи най-много обиколки в рамките на 12 часа. По време на състезанието всеки участник може да бяга, да ходи или да почива извън трасето, като всяка почивка се извършва в рамките на обособеният пункт след уведомяване на организаторите. Връщането на трасето също става след уведомяване на организаторите. На дванадесетия час състезанието приключва, като състезателите могат да довършат обиколка, която са започнали. Класирането е по пол. На всеки час организаторите дават звуков сигнал.

Spring360 всички дисциплини:

На всеки три часа се обръща посоката на бягане!

Класиране

Класирането в Spring360, индивидуално по пол и в отбори, се прави на база брой избягани обиколки.

Подкрепления

Вода, изотонични напитки, плодове, солени закуски

Багаж

Организаторите ще предвидят място за оставяне на багажа, но не носят отговорност за сигурността му.