Инфо

Регистрация

Регистрацията е напълно електронна и е отворена до 14.3.2018 г или до изчерпване на лимита от 200 регистрации. Регистрация на място няма да се провежда. Таксите са:

 - 31.12.201701.01.2018 - 31.01.201801.02.2018 - 28.02.201801.03.2018 - 14.03.2018
Сам бегач 6 часа / Single runner 6 hours29 лв.34 лв.44 лв.54 лв.
Отбор 2-ма 6 часа / Relay team of 2 6 hours59 лв.69 лв.89 лв.109 лв.
Отбор 3-ма 6 часа / Relay team of 3 6 hours89 лв.104 лв.134 лв.164 лв.

Всички билети включват брандирана фланелка и медал.

Регистрационната такса за 12-часовото състезание е равна на тази за 6-часовото състезание.

Регистрирайте се тук.

Кога

Всички дисциплини с изключение на 12-часовата стартират на 18.3.2018 г. в 11:00 и приключват в 17:00. Всички участници трябва да са на старта в 10:30 за инструктаж.

Участниците в 12-часовото състезание ще стартират в 5:00.

Стартовите номера ще бъдат раздавани в дните преди събитието на място, което ще бъде уточнено допълнително.

Къде

София, Южен парк, кръглата поляна вдясно от входа на парка от бул.“Витоша“

Screenshot 2016-01-23 16.25.11

Трасе

Обиколка от 648.2м, измерена от сертифициран измерител. Трасето ще е маркирано и части от него ще бъдат заградени с ограждения и конуси, но въпреки това ще остане отворено за граждани и бегачите трябва да се съобразяват с тях. Организаторите ще се постараят да оформят стартова зона само за участниците.

Участници

Индивидуални участници, отбори от двама, отбори от трима

Правила

  • Участниците се състезават кой ще направи най-много обиколки в рамките на 6/12 часа;
  • На всеки трети час се обръща посоката на бягане;
  • По време на състезанието всеки участник може да бяга, да ходи или да почива извън трасето, като всяка почивка се извършва в рамките на обособеният пункт след уведомяване на организаторите;
  • Връщането на трасето също става след уведомяване на организаторите;
  • Най-много един участник от отбор може да бъде на трасето във всеки един момент;
  • Смяната на участник в отбора става на на всеки 2 часа (за отборите от трима участници) или на третия час (за отборите от двама участници);
  • На шестия час състезанието приключва, като състезателите могат да довършат обиколка, която са започнали. Класациите за индивидуалните участници, за отборите с двама участника и за отборите с трима участника са отделни, като за индивидуалните участници ще има класиране по пол. На всеки час организаторите дават звуков сигнал.

 

 

Класиране

Класирането в Spring360, индивидуално по пол и в отбори, се прави на база брой избягани обиколки. При равен брой обиколки, се гледа времето, за което са избягани.

Подкрепления

Вода, изотонични напитки, плодове, солени закуски

Багаж

Организаторите ще предвидят място за оставяне на багажа, но не носят отговорност за сигурността му.