Регистрация

Попълнете формата, за да се регистрирате. Ако не се съберат 10 участника на дисциплина 12 часа, на записаните ще им бъде предложено участие в 6-часовата дисциплина или възстановяване на таксата.

Всяко участие включва медал и technical тениска с логото на събитието.