Кауза 2022

 

„Децата участват“

 

5 лв. от всяка регистрационна такса от в Spring360 2022 ще бъдат дарени за обучение в приложно гражданско образование на 100 деца от СУ „Паисий Хилендарски“ в село Скалица и за изграждане на уменията им да защитават своите идеи пред местната власт.

Фондация „Малките стъпки“, които водят до промяна, работи от 2019 година в различни училища с ученици от 5 до 12 клас. Ние показваме на учениците чрез игри и казуси каква е връзката на местната власт с живота, какво зависи от нея, как се взимат решенията, търсим техните идеи за мястото, в което живеят и се застъпваме за тях. Нашата мисия е децата да имат увереност, че промяната в обществото зависи и от тях и да имат уменията на активни граждани, за да защитават своите идеи. 

За това създаваме условия учениците да могат да участват в процеса на вземане на решения в училище и в местната власт. Освен приложното гражданско образование в часовете, ние тренираме уменията им да разработват свои идеи, помагаме им да ги представят пред ръководството на училището,  общината, съучениците си. Срещаме ги с директора и с местната власт, минаваме заедно с тях по пътя на вземане на решения и ги подкрепяме при осъществяване на инициативите.

Резултати

Досега сме работили с над почти 400 ученика в София. Учениците осъществиха свои идеи за училищата  – реновираха класни стаи, откриха лаборатория по химия, сложиха вендинг машини в училище, ремотираха вратите на тоалетните и др. Но също се срещнаха с районния кмет и общински съветници, говориха с тях по теми, които ги интересуват – велоалеи, места за спорт, за ремонта на училището им. Предложиха на експерти какви елементи да има в скейт парка в София, внесоха предложения за поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъци край училище и други. Това за нас е детско участие.    

Защо е важно това, което правим:

  • За да развиваме активно гражданско общество,
  • За да променим модела на малко активни граждани, който се възпроизвежда 30 години;  
  • За да знаят децата как работят институциите и да не им се струват далечни и абстрактни; 
  • За да развиват уменията да аргументират мнение и защитават идеите си;
  • Защото едва 2% от младежите се чувстват достатъчно представени.

Нашето предизвикателство за втория срок на 2022 г.:

 Да излезем извън София и да работим с децата от СУ „Паисий Хилендарски“, в което се обучават деца от 15 отделечени села в ямболско. Освен приложно гражданско образование, ще обсъждаме с тях и политики на общината, които пряко ги касаят –  площадки за спорт, летни лагери и др. Ще търсим техните идеи за селата и ще ги срещнем с кмета и общински съветници. Обучаваме и социален работник и учители по нашата програма.

Дарените средства ще покрият половината от разходите ни за път и нощувка, за да работим пряко с децата и да обучаваме учителите. За останалата част от средствата имаме фондонабирателна кампания. Благодарим Ви за подкрепата и за Вашата инвестиция в децата! Повече за работата ни тук